RSS Feed

Rehabilitacja obejmować może ćwiczenia z różnego zakresu

17 kwietnia 2011 by lekarz

Gdy pacjent ulega wypadkowi, na przykład złamaniu ręki, potrzebny jest czas, by całkowicie ją wyleczyć. Samo założenie gipsu niestety nie wystarcza. Po jego zdjęciu konieczna jest rehabilitacja. Może ona trwać stosunkowo krótko, jak w przypadku złamań lub znacznie dłużej, na przykład po utracie przytomności na długi okres czasu lub po przeżyciu poważnych wypadków i doznaniu wielu urazów na raz. Rehabilitacja obejmować może ćwiczenia z różnego zakresu, co zależy od urazów jakim uległ pacjent. W przypadku zaników pamięci, zaleca się ćwiczenia umysłowe, polegające na rozmowach, odpowiadaniu na te same pytania i wszystkie wspomagające powrót pamięci. W przypadku urazów mechanicznych, rehabilitacja polega na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych przy użyciu odpowiedniego sprzętu, takiego jak łóżka rehabilitacyjne. Wszystko po to, by pacjent w jak najszybszym czasie mógł wrócić do dawnej sprawności. Rehabilitacja może odbywać się w specjalistycznych ośrodkach, szpitalach lub w domu pacjenta. Ważne jednak, by zawsze była nadzorowana przez terapeutów, którzy wiedzą jak najlepiej pomóc pacjentowi.

Similar Posts:


Brak komentarzy

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.